PŘEČTĚTE SI
Nový potápěčský E-SHOP

nyní už si můžete vybírat a objednávat zboží pohodlně z domova.
více zde

Podmínky půjčovny potápěčkých potřeb

Beru na vědomí, že potápěčský materiál je mi zapůjčen a jsem jej povinen vrátit v dohodnutém termínu. Při nedodržení termínu vrácení zaplatím za každý započatý den dvojnásobnou sazbu půjčovného. Souhlasím s tím, že budu zapůjčený materiál udržovat a zacházet s ním opatrně. Při zapůjčení jakékoliv části výstroje je nutné složit zálohu v hodnotě zboží v hotovosti (netýká se členů PDW a klientů, kteří se účastní zájezdu PDW). Po navrácení výstroje v původním stavu (nepoškozenou) se záloha ihned vrací. Zodpovídám také za poškození materiálu z nedbalosti nebo za jeho ztrátu, v tom případě uhradím náklady spojené s pořízením poškozené nebo ztracené věci v plné výši, což bude hrazeno ze složené zálohy. Za poškození je považováno i vrácení znečištěného nebo mokrého materiálu. Prohlašuji, že jsem vlastníkem oprávnění k přístrojovému potápění a znám funkce jednotlivých součástí potápěčské výstroje a jejich použití.

 

Při vypůjčení lahví je nutno nechat v lahvi zbytkový vzduch cca 30 MPa. Bude-li láhev úplně prázdná, klient je povinen zaplatit vyčištění lahve!

 

Ceny za zapůjčení se řídí následujícími pravidly: při dlouhodobém vypůjčení (7 a více dní) se nepočítá den vypůjčení a den vrácení, půjčovné je stanoveno týdenní sazbou a každý další den se počítá zvýhodněnou sazbou. Víkendová cena je uplatněna v případě vypůjčení v pátek odpoledne a vrácení v pondělí odpoledne. Krátkodobé půjčovné je účtováno denní sazbou, jeden den znamená 24 hodin.

 

Pisces Diving World - Legionářská 11, 779 00 Olomouc, Mobil: +420 608 888 543,  +420 776 887 543 e-mail:

 

 

Všechna práva vyhrazena / All Rights Reserved. Copyright 2010. Design 3DDD DAVID DVORSKY DESIGN. REDAKČNÍ SYSTÉM STUDIO R3D.